Information om arbetet med coronaviruset

Länsstyrelsen Blekinge arbetar med att samla länets resurser för att stödja Region Blekinge i att minska smittspridningen och dess effekter av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Detta gör Länsstyrelsen Blekinge med anledning av coronaviruset

Länsstyrelsen Blekinge arbetar aktivt och följer händelseutvecklingen kontinuerligt. Vi rapporterar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och regeringen om situationen och behoven i Blekinge län. Övriga länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länet har sedan tidigare en etablerad samverkansstruktur, Krissamverkan Blekinge, som leds av länsstyrelsen. I Krissamverkan Blekinge ingår länets kommuner, räddningstjänsterna, Region Blekinge, Polisen samt Södra militärregionen.

Krissamverkan Blekinge samverkar kontinuerligt för att tillsammans ha en gemensam uppfattning om händelseutvecklingen och hur denna påverkar länet och dess invånare. Tillsammans arbetar vi med att förbereda oss och hantera sådant som beslutas på nationell nivå. Syftet och inriktningen med arbetet inom Krissamverkan Blekinge är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, skydda riskgrupper och begränsa smittspridningen så att den sker i takt med vad sjukvården klarar av.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Omsättningsstöd till näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Rapport belyser social problematik och utsatthet med koppling till covid-19 Länk till annan webbplats.

Näringsidkare och handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan:

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempel Länk till annan webbplats.

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Läs mer på verksamhet.se Länk till annan webbplats.

You can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona virus Länk till annan webbplats. (The Public Health Agency of Sweden)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19 Länk till annan webbplats. (The Public Health Agency of Sweden)

European Center for Disease Prevention and Control Länk till annan webbplats.

Information about how to talk to children about the coronavirus Länk till annan webbplats. (Save the children Sweden organisation)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic Länk till annan webbplats. (Krisinformation.se, for visitors in Sweden)

Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Sök i första hand information på nätet

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser.

Hitta snabbt: Information om coronaviruset per ämnesområde hos krisinformation.se
Länk till annan webbplats.

  • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
  • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.
  • Ring 73 10 98 – när du behöver vård på kvällen eller helgen. Region Blekinge har ett telefonnummer som är till för dig som insjuknat eller skadat dig och inte kan vänta till din vårdcentral öppnar.

Region Blekinges webbplats Länk till annan webbplats.

Teckenspråkstolkad information om covid-19 hos krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information hos ansvariga myndigheter

Har du frågor? Sök i första hand information på nätet. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är Sveriges offentliga kanal för bekräftad information från olika myndigheter.

Samlad information från ansvariga myndigheter på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial på flera språk för nedladdning Länk till annan webbplats.

Region Blekinge

Region Blekinge ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Information om covid-19 på Region Blekinges webbplats Länk till annan webbplats.

Om vaccination mot covid-19 på Region Blekinges webbplats Länk till annan webbplats.

Blekinges kommuner

Information om covid-19 på Olofströms kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 på Sölvesborgs kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 på Karlshamns kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 på Ronneby kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Information om covid-19 på Karlskrona kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Vårdguiden 1177

Information om coronaviruset, vart du vänder dig vid symtom samt information om vaccination.

Om covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Om vaccination mot covid-19 på 1177.se Länk till annan webbplats.

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Reseinformation hos Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats.

Polismyndigheten

Polisen ansvarar för att förbudet mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare efterlevs. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Om Polismyndighetens arbete med coronaviruset på polisen.se Länk till annan webbplats.

Regeringen

Regeringens arbete med coronapandemin

Om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt