Information om arbetet med coronaviruset

Länsstyrelsen Blekinge arbetar med att samla länets resurser för att stödja Region Blekinge i att minska smittspridningen och dess effekter av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Regionala skärpta råd

Utöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller från och med den 19 april 2021 följande skärpta råd i Blekinge:

 • En mycket skarp uppmaning riktas till allmänheten att inte umgås med andra än sin egen familj, i skolan eller på arbetsplatsen i den mån distansarbete inte är möjligt.
 • Blekinges kommuner håller sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer som fyllt 19 år, såväl inomhus som utomhus.
 • Vädjan till privata och föreningsägda anläggningar att begränsa tillgängligheten utöver vad pandemilagen tillåter.
 • All träning för vuxna bör ske enskilt utomhus.
 • Personer anställda i verksamheter där utbrott förekommer bör i så stor utsträckning som möjligt undvika vistelse i samhället.
 • Munskydd bör användas i offentliga inomhusmiljöer och arbetsplatser där nära kontakt under längre tid (inom 2 m mer än 15 min) inte går att undvika. Det gäller framför allt i miljöer där smitta konstaterats.

Detta gäller för skolan:

För skolornas del rekommenderas att undervisningen fortfarande bedrivs delvis på distans.

 • Testade närkontakter stannar hemma från skolan i väntan på provsvar
 • Barn under 18 år stannar hemma redan vid misstänkt fall i familjen i väntan på provsvar på familjemedlem
 • Distansundervisning rekommenderas för hela klassen vid två eller flera kopplade fall i klassen, gäller främst mellanstadiet till gymnasiet.

De skärpta regionala råden gäller till och med den 2 maj 2021, men kan förlängas vid behov. Syftet med de skärpta råden är att bromsa smittspridning, skydda personer som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och minska risken för stor belastning inom hälso- och sjukvården.

Detta gör Länsstyrelsen Blekinge med anledning av coronaviruset

Länsstyrelsen Blekinge arbetar aktivt och följer händelseutvecklingen kontinuerligt. Vi rapporterar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och regeringen om situationen och behoven i Blekinge län. Övriga länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länet har sedan tidigare en etablerad samverkansstruktur, Krissamverkan Blekinge, som leds av länsstyrelsen. I Krissamverkan Blekinge ingår länets kommuner, räddningstjänsterna, Region Blekinge, Polisen samt Södra militärregionen.

Krissamverkan Blekinge samverkar kontinuerligt för att tillsammans ha en gemensam uppfattning om händelseutvecklingen och hur denna påverkar länet och dess invånare. Tillsammans arbetar vi med att förbereda oss och hantera sådant som beslutas på nationell nivå. Syftet och inriktningen med arbetet inom Krissamverkan Blekinge är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, skydda riskgrupper och begränsa smittspridningen så att den sker i takt med vad sjukvården klarar av.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Omsättningsstöd till näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Rapport belyser social problematik och utsatthet med koppling till covid-19länk till annan webbplats

Publiktaket på åtta personer gäller sedan den 24 november 2020 och tills vidare. Enda undantaget från åttapersonersregeln är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsens beslut är fattat i samråd med länets smittskyddsläkare.

10 FS 2020:19 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det nya coronavirusetPDF

Mer om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar hos Polisenlänk till annan webbplats

Näringsidkare och handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan:

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempellänk till annan webbplats

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Läs mer på verksamhet.selänk till annan webbplats

You can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (The Public Health Agency of Sweden)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19länk till annan webbplats (The Public Health Agency of Sweden)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats

Information about how to talk to children about the coronaviruslänk till annan webbplats (Save the children Sweden organisation)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemiclänk till annan webbplats (Krisinformation.se, for visitors in Sweden)

Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Sök i första hand information på nätet

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser.

Hitta snabbt: Information om coronaviruset per ämnesområde hos krisinformation.se
länk till annan webbplats

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.
 • Ring 73 10 98 – när du behöver vård på kvällen eller helgen. Region Blekinge har ett telefonnummer som är till för dig som insjuknat eller skadat dig och inte kan vänta till din vårdcentral öppnar.

Region Blekinges webbplatslänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information om covid-19 hos krisinformation.selänk till annan webbplats

Information hos ansvariga myndigheter

Har du frågor? Sök i första hand information på nätet. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är Sveriges offentliga kanal för bekräftad information från olika myndigheter.

Samlad information från ansvariga myndigheter på krisinformation.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Informationsmaterial på flera språk för nedladdninglänk till annan webbplats

Region Blekinge

Region Blekinge ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Information om covid-19 på Region Blekinges webbplatslänk till annan webbplats

Om vaccination mot covid-19 på Region Blekinges webbplatslänk till annan webbplats

Blekinges kommuner

Information om covid-19 på Olofströms kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Information om covid-19 på Sölvesborgs kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Information om covid-19 på Karlshamns kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Information om covid-19 på Ronneby kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Information om covid-19 på Karlskrona kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Vårdguiden 1177

Information om coronaviruset, vart du vänder dig vid symtom samt information om vaccination.

Om covid-19 på 1177.selänk till annan webbplats

Om vaccination mot covid-19 på 1177.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Reseinformation hos Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats

Polismyndigheten

Polisen ansvarar för att förbudet mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare efterlevs. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Om Polismyndighetens arbete med coronaviruset på polisen.selänk till annan webbplats

Regeringen

Regeringens arbete med coronapandemin

Om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset på regeringen.selänk till annan webbplats

Kontakt