Information om arbetet med coronaviruset

Länsstyrelsen Blekinge arbetar med att samla länets resurser för att stödja Region Blekinge i att minska smittspridningen och dess effekter av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19.

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt och att vi alla tar vårt ansvar.

Skärpta allmänna råd i hela Sverige

Nu gäller skärpta allmänna råd i hela Sverige. Beslutet om gränsen för åtta personer vid allmänna sammankomster kommer att fortsätta att gälla tills vidare.

De nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvika att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.

Krisinformation.se har information om de nya skärpta allmänna rådenlänk till annan webbplats

Mer information hos Folkhälsomyndigheten om de nya nationella allmänna rådenlänk till annan webbplats

Skärpta råd för verksamheter och arbetsplatser

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter, exempelvis affärer, idrottsanläggningar och arbetsplatser:

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara att exempelvis minimera antalet besökare vid en och samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör också vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån och att fysiska möten samt tjänsteresor skjuts upp.
 • Köpcentrum, butiker och gym behöver ha ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
 • All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig stängs ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, museer och andra verksamheter.

Rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning

Sedan den 24 december 2020 gäller ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen i landet.

 • Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen.
 • Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer.

Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Detta gör Länsstyrelsen Blekinge med anledning av coronaviruset

Länsstyrelsen Blekinge arbetar aktivt och följer händelseutvecklingen kontinuerligt. Vi rapporterar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och regeringen om situationen och behoven i Blekinge län. Övriga länsstyrelser gör motsvarande arbete i sina respektive län.

Länet har sedan tidigare en etablerad samverkansstruktur, Krissamverkan Blekinge, som leds av länsstyrelsen. I Krissamverkan Blekinge ingår länets kommuner, räddningstjänsterna, Region Blekinge, Polisen samt Södra militärregionen.

Krissamverkan Blekinge samverkar kontinuerligt för att tillsammans ha en gemensam uppfattning om händelseutvecklingen och hur denna påverkar länet och dess invånare. Tillsammans arbetar vi med att förbereda oss och hantera sådant som beslutas på nationell nivå. Syftet och inriktningen med arbetet inom Krissamverkan Blekinge är att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, skydda riskgrupper och begränsa smittspridningen så att den sker i takt med vad sjukvården klarar av.

Länsstyrelsen sköter tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Omsättningsstöd till näringsidkare

Rapport belyser social problematik och utsatthet med koppling till covid-19länk till annan webbplats

Vaccination mot covid-19 i Blekinge påbörjades den 27 december 2020. Region Blekinge, som ansvarar för vaccination i länet, planerar och förbereder inför storskalig vaccination mot covid-19.

Om vaccination i Blekinge län på 1177:s webbplatslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information kring vaccinationlänk till annan webbplats

Publiktaket på åtta personer gäller från och med 24 november och tills vidare. Enda undantaget från åttapersonersregeln är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20.

Länsstyrelsens beslut är fattat i samråd med länets smittskyddsläkare.

10 FS 2020:19 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det nya coronavirusetPDF

Mer om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar hos Polisenlänk till annan webbplats

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden öppnade den 10 november. Stödet ger ersättning för förlorade intäkter från mars 2020 till februari 2021.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Pandemin ställer speciella krav på alla som organiserar en verksamhet. Kunder och gäster måste kunna hålla avstånd och tvätta händerna, vilket styr hur du kan sälja varor eller tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har samlat goda exempel på hur andra har gjort i sina verksamheter för att bromsa smittan:

Minska covid-19-spridningen: Råd, tips och exempellänk till annan webbplats

På verksamt.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Information till företagare med anledning av coronaviruset - Länsstyrelsen Blekinges roll och arbete

Läs mer på verksamhet.selänk till annan webbplats

Handelskammarenlänk till annan webbplats

You can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Official information on the novel corona viruslänk till annan webbplats (The Public Health Agency of Sweden)

Questions and answers, (FAQ) about COVID-19länk till annan webbplats (The Public Health Agency of Sweden)

European Center for Disease Prevention and Controllänk till annan webbplats

Information about how to talk to children about the coronaviruslänk till annan webbplats (Save the children Sweden organisation)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemiclänk till annan webbplats (Krisinformation.se, for visitors in Sweden)

Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Sök i första hand information på nätet

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser.

Hitta snabbt: Information om coronaviruset per ämnesområde hos krisinformation.se
länk till annan webbplats

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.
 • Ring 73 10 98 – när du behöver vård på kvällen eller helgen. Region Blekinge har ett telefonnummer som är till för dig som insjuknat eller skadat dig och inte kan vänta till din vårdcentral öppnar.

Region Blekinges webbplatslänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad information om covid-19 hos krisinformation.selänk till annan webbplats

Information hos ansvariga myndigheter

Har du frågor? Sök i första hand information på nätet. Här har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är Sveriges offentliga kanal för bekräftad information från olika myndigheter.

Samlad information från ansvariga myndigheter på krisinformation.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats länk till annan webbplats

Informationsmaterial på flera språk för nedladdninglänk till annan webbplats

Region Blekinge

Region Blekinge ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Information om covid-19 på Region Blekinges webbplatslänk till annan webbplats

Om vaccination mot covid-19 på Region Blekinges webbplatslänk till annan webbplats

Blekinges kommuner

Information om covid-19 på Olofströms kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Information om covid-19 på Sölvesborgs kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Information om covid-19 på Karlshamns kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Information om covid-19 på Ronneby kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Information om covid-19 på Karlskrona kommuns webbplatslänk till annan webbplats

Vårdguiden 1177

Information om coronaviruset, vart du vänder dig vid symtom samt information om vaccination.

Om covid-19 på 1177.selänk till annan webbplats

Om vaccination mot covid-19 på 1177.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

På Utrikesdepartementets webbplats hittar du information om råd vid resor, aktuell reseravrådan, information UD:s konsulära arbete och om du behöver komma i kontakt med ambassader.

Reseinformation hos Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats

Polismyndigheten

Polisen ansvarar för att förbudet mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare efterlevs. Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning söker tillstånd hos polisen.

Om Polismyndighetens arbete med coronaviruset på polisen.selänk till annan webbplats

Regeringen

Regeringens arbete med coronapandemin

Om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset på regeringen.selänk till annan webbplats

Kontakt