Bidrag till radonsanering

Har du problem med radon i ditt småhus? Som småhusägare kan du ansöka om bidrag för radonsanering. 

Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Du kan få högst 25 000 kronor. För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

Ansökan om radonbidrag

Länsstyrelsen ansvara för handläggning och beslut om bidrag.

Gör din ansökan så här

  1. I första hand, gör en digital ansökan via Boverkets e-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med e-legitimation eller Bank-ID. En digitala ansökan underlättar handläggningen av ditt ärende.
  2. I andra hand, skriv ut och fyll i ansökningsblanketten från Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Blanketten skickas till den länsstyrelse där fastighet ligger. För Blekinge län, skickas blanketten med post till Länsstyrelsen Blekinge, 371 86 Karlskrona.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Bostadsstöd

E-post till bostadsstod.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30