2017:11 Vad behövs för en trygg dricksvattenförsörjning? – Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län

Blekinges regionala vattenförsörjningsplan har utarbetats för att säkerställa långsiktig tillgång till vattenresurser för dricksvatten-försörjningen, i perspektiv av flera generationer. Länets naturförutsättningar gör att tillgången till sötvattenresurser är begränsad. Redan idag finns tydlig konkurrens om vatten i vissa områden och de pågående klimatförändringarna förstärker problematiken. När det gäller flödet i Blekinges vattendrag är vi samtidigt helt beroende av uppströms tillgångar i våra grannlän. Länsstyrelsen bedömer att med nuvarande användningsmönster finns risk för vattenbrist i hela Blekinge på längre sikt. För att trygga den långsiktiga dricksvattenförsörjningen krävs omsorgsfull planering.

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Inget värde angivet

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_11&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss