09 okt 2024 klocka 08.30 - 12.00

Utbildning: Mänskliga rättigheter i praktiken

Illustration

Vad innebär mänskliga rättigheter och icke-diskriminering när jag jobbar i kommun eller region? Hur är olika former av rasism ett hinder för en god offentlig verksamhet?

Målgrupp: Beslutsfattare, strateger och samordnare

Det här utbildningspasset fokuserar på vad skyddet mot diskriminering innebär rent rättsligt och hur det hänger ihop med de mänskliga rättigheterna. Hur kan vi jobba med mänskliga rättigheter inom vår verksamhet och verka för att de stärks? Finns det invånare vi riskerar exkludera och vilka åtgärder kan vi i så fall genomföra för att motverka det?

Utbildare: Patrik Bremdal, docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter. Patrik forskar och undervisar i offentlig rätt och konstitutionell rätt.

Utbildningen genomförs vid två tillfällen. Det andra utbildningstillfället vänder sig till dig som möter länets invånare eller arbetar med handläggning. Läs mer här

Utbildningen genomförs av Uppsala universitet som har Regeringens uppdrag att utbilda svensk offentlig förvaltning i de mänskliga rättigheterna.

Var:
Digitalt via Zoom. Länk skickas ut till anmälda samma vecka som utbildningen äger rum.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
30 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss