Ett jämställt Blekinge – Länsövergripande strategi för integrering av jämställdhet 2024–2027

Strategin Ett jämställt Blekinge utgår ifrån internationella samt nationella målsättningar och bidrar med en övergripande nulägesbild av (o)jämställdhetsproblem i länet. För att nå större effekt och bli mer framgångsrika i jämställdhetsarbetet på regional nivå kräver målsättningarna att olika verksamheter inom offentlig, privat och idéburen sektor bidrar. Genom regionaliserade fokusområden konkretiseras målsättningar för strategiperioden i Blekinge län 2024–2027. Strategin ska genomsyras av aktuellt omvärldsläge och samhälleliga förutsättningar vilket innebär att den vid behov kan komma att revideras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=123&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss