Florainventering inom Natura 2000-områdena Hanö (SE0410158) och Uttorp (SE0410101) inom projektet LIFE RestoRED, LIFE19 NAT/SE/000172

Under sommaren 2022 inventerades floran i delar av gräsmarkerna i Hanö och Uttorp Natura 2000-områden, innan planerade åtgärder påbörjats. Inventeringarna visade att båda områden är i behov av förändrad skötsel. På Hanö är den huvudsakliga hotbilden igenväxning av slån och hagtorn. Åtgärder för att minska täckningsgraden buskar och träd till ca. 20% rekommenderas. I Uttorp består den huvudsakliga hotbilden av igenväxning av träd och det väletablerade beståndet av örnbräken. Som åtgärd rekommenderas avverkning till en varierande täckningsgrad buskar och träd av ca. 0–30% i landskapet, samt att beståndet örnbräken bekämpas. För att gynna områdets naturvärden långsiktigt rekommenderas även ett ökat betestryck.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=92&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss