Solceller på mark – lägesbild sydlänen år 2022

Länsstyrelserna i sydlänen har gjort en gemensam kart-läggning över solceller på mark, både omfattning av ansökningar, hur vi handlägger dem och synen på re-gelverk. Sydlänen är: Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Hal-land, Östergötland, Skåne, Jönköping och Västra Götal-and. Observera att rapporten ger en bild av läget 2022. Mycket har hänt sedan dess. Data och information i dokumentet kan därför inte användas för att ge en bild av läget nu.

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=131&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss