Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av sjögull och vattenpest i Mörrumsån 2021

Främmande arter som har förmåga att sprida sig av egen kraft och hotar den biologiska mångfalden i vår natur kallas för ”invasiva främmande arter”. Sjögull, vattenpest och smal vattenpest är alla exempel på arter som kan utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden i vatten där de breder ut sig. Länsstyrelsen i Blekinge arbetar aktivt, tillsammans med andra myndigheter samt olika aktörer i länet med åtgärder för att upptäcka och aktivt hindra spridningen av sådana arter. Föreliggande rapport, som tagits fram av Örnborg Kyrkander Biologi Miljö AB på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge, är en del av detta arbete och förhoppningen är att inventering ska utgöra ett underlag för kommande bekämpningsinsatser mot arterna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=42&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss