Inventering av pollinatörer i Uttorps Natura2000-område -uppföljning inom LIFE RestoRED, LIFE19/NAT/SE/000172

I denna rapport redovisas resultatet från en inventering av pollinatörer samt nektar- och pollenresurser inom Natura2000-området Uttorp på södra delen av Sturkö i Karlskrona skärgård, under våren och sommaren 2022. Inventeringen är att betrakta som en basinventering, innan planerade restaureringsinsatser inom Life RestoRED påbörjats, för att kommande år kunna följa åtgärdernas effekter på pollinatörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=73&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss