Gråsäl och knubbsäl i Blekinge

Länsstyrelsen arbetar med flera olika uppdrag som rör säl. År 2021 har kustlänen i uppdrag att peka ut ytterligare områden till skydd för gråsäl inom Natura 2000. I Blekinge finns ett kustnära fiske som påverkas av ökat antal säl och därmed skador på nät och fångst. Ett åtgärdsprogram för tumlare är ute på remiss och även där diskuteras påverkan av säl. Dessutom yttrar sig Länsstyrelsen yttrar återkommande inför Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl och om generella beslut om skyddsjakt på knubbsäl. I denna rapport sammanställs befintlig kunskap och data från inventeringar av säl i Blekinge. Syftet är att presentera datamaterialet på ett strukturerat och lättillgängligt sätt, med fokus på sälbestånden i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=39&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss