Höga flöden i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Glacialrelikta kräftdjur i Stora Kroksjön, Blekinge 2022

Stora Kroksjön har med avseende på glacialrelikta kräftdjur undersökts vid två till-fällen under 1960-talet och vid åtta tillfällen fr.o.m. 1991. Vid samtliga tillfällen har samma tre arter påträffats, nämligen Mysis relicta s.l., Monoporeia affinis och Pallaseopsis quadrispinosa. De övriga fyra i Sverige förekommande glacialrelikta kräftdjursarterna Gammaracanthus lacustris, Saduria entomon och Limnocalanus macrurus har aldrig påträffats i sjön. Stora Kroksjön är en av bara två sjöar som idag har påvisade bestånd av glacialrelikta kräftdjur i Blekinge län men är den enda sjön i länet som har flera arter. Den andra sjön i Blekinge som hyser glacialrelikta kräftdjur är Immeln i Olofströms kommun.

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Inget värde angivet

Nyckelord:

  • Miljö
  • Vatten

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=82&context=28