Regionalt miljöövervakningsprogram för Blekinge län 2021–2026

Den regionala miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet i miljön med fokus på de miljöproblem som är mest relevanta för den aktuella regionen. Det innebär att en långsiktig övervakning av tillståndet i miljön görs genom att tillstånd, trender, effekter och processer i miljön mäts och beskrivs. Syftet är också att varna för störningar i miljön och att kunna visa hur arbetet för att uppfylla miljökvalitetsmålen går.

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Inget värde angivet

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=25&context=28