Risk för gräsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2020:4 Uppföljning av implementeringen av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

För att följa upp kommunernas arbete med implementeringen av den nya lagen har länsstyrelserna gemensamt genomfört en enkätundersökning, med fokus på tillståndsplikten vid försäljning av tobaksvaror. Syftet med enkäten och denna rapport är att fånga upp hur kommunerna upplever länsstyrelsernas och Folkhälsomyndighetens råd och stöd med lagen om tobak och liknande produkter, skapa en lägesbild över hur många verksamheter som har ansökt om tillstånd, hur kommunernas organisation och avgiftsuttag ser ut samt vilka informations- och utbildningsinsatser det finns behov av framöver i kommunerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2020_4&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss