2020:26 Riksintressen under vatten

På botten utanför Blekinges kust finns ett tämligen okänt men världsunikt natur- och kulturarv: stenålderslämningar, mellan 11 500 och 8 000 år gamla. Hur omfattande dessa landskapsrester är vet vi ännu inte riktigt. En ökad exploatering av havens grundområden vid exempelvis utbyggnad av vindkraft dragning av kablar och utfyllning av hamnområden, aktualiserar frågan. Hur hanterar vi bäst dessa landskap i havet? Och vilken förhistoria är det man kan finna på 20 meters djup utanför kusten i södra Östersjön? Det finns få arkeologiska platser från denna tid på land och bevaringsgraden av förgängliga material som trä, horn och ben är dålig. Under ytan är förhållandena annorlunda.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2020_26&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss