Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2020:1 Inventering av vildbin i Blekinge 2017

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län gjordes en inventering på 10 lokaler i länet under 2017. Inventeringen omfattade riktade sök av vildbin och andra insektsgrupper som är kopplade till artrika miljöer i odlingslandskapet. Inventeringen hade fokus på de arter som ingår i åtgärdsprogrammen för svartpälsbi, vildbin på ängsmark samt vildbin och småfjärilar på torräng.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2020_1&context=28