2019:18 Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen i Blekinge 2019

Trots stora insatser krävs det mer för att nå de svenska miljömålen Nu har Länsstyrelsen i Blekinge län gjort sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och det övergripande generationsmålet. Uppföljning av miljökvalitetsmålen utgör underlag till den nationella uppföljning som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Dessutom utgör uppföljningen en källa till kunskap om miljöarbetet och miljötillståndet i länet som alla kan ta del av. År 2020 är det år som miljökvalitetsmålen följts upp mot sedan de fastställdes för 20 år sedan. Liksom för övriga län och för hela Sverige bedöms endast ett fåtal miljömål nås till 2020 i Blekinge län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2019_18&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss