2019:12 Hydromorfologiskt åtgärdsprogram Lillåns avrinningsområde

Lillåns avrinningsområde är ett mindre kustmynnande avrinningsområde strax nordöst om Karlskrona. Inom avrinningsområdet, som är knappt 28 km2 stort, finns tre huvudsakliga bäckfåror. Lillåns huvudfåra rinner från Lösensjön via Kropp ner till mynningen i Nordsjön, som är en mindre vik i Östra fjärden i sydöstra Östersjön.

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2019_12&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss