2018:9 Marin inventering av naturvärden vid Ungskär - Vieskär 2017

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län att utföra en översiktlig marin inventering i vattnet kring Ungskär - Vieskär. Resultaten ska fungera som underlag för eventuellt bildande av naturreservat. Klippbottnar, mjukbottnar, sandbottnar samt glon och glosjöar var de fyra förekommande kustbiotoperna (Nordiska Ministerrådet 2001) i undersökningsområdet kring Ungskär - Vieskär.

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2018_9&context=28