2018:13 Översikt över tillsynen av enskilda avlopp i Blekinge

Länsstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet för kommunerna inom området tillsyn av små avloppsanläggningar. Som små avlopp räknas avloppsanläggningar för fem till 25 personekvivalenter (PE) Tillsynsvägledningen utförs genom deltagande i handläggarträffar via miljösamverkan Kronoberg-Blekinge samt via svar på direkta frågor. Tillsynen på enskilda avlopp i länet sammanställdes senast 2016. Denna sammanställning syftar till att bredda och fördjupa det kunskapsläge som finns om tillsynsarbetet samt skapa bättre underlag för att hjälpa kommunerna utveckla tillsynen på enskilda avlopp och därmed förbättra förutsättningarna för att uppfylla miljökvalitetsnormerna i yt- och grundvatten. Att minska belastningen från enskilda avlopp är en del i vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=K_2018_13&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss