Utredning av möjlig våtmark i anslutning till pumpstationen vid Vesankanalen i Sölvesborgs kommun

Vesan i Sölvesborgs kommun är den största av de ungefär 15 havsvikar som har invallats och torrlagts vid Blekingekusten. Sytftet med invallningen är, liksom för de flesta andra vikarna, att skapa produktiv jordbruksmark. Torrläggningen har även medfört att stora naturvärden har gått till spillo.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_22&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss