Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2016

Pelagia Nature Environment AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfört kiselalgsanalys på prover från sex vattendrag. Proverna är insamlade av Gunnar Milvert och Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län, i månadsskiftet augusti/september 2016. Undersökningen är en del i länsstyrelsens arbete kring effekterna av kalkning av vattendragen samt regional miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_25&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss