Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2016

Pelagia Nature Environment AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfört kiselalgsanalys på prover från sex vattendrag. Proverna är insamlade av Gunnar Milvert och Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län, i månadsskiftet augusti/september 2016. Undersökningen är en del i länsstyrelsens arbete kring effekterna av kalkning av vattendragen samt regional miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_25&context=28