Inventering och kartläggning av blåmusselbottnar i Blekinge hösten 2015

Länsstyrelsen i Blekinge har givit Linnéuniversitetet i uppdrag att kartlägga utbredningen av blåmusslor och andra organismer i tre områden utanför Ronneby, Utklippan och längs Blekinges ostkust.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_21&context=28