Groddjuren på Utklipporna – Uppföljningsresultat och populationstrender 2007-2016

Den speciella förekomsten av olika groddjursarter på Utklipporna har de senaste åren förändrats på ett negativt sätt. Den grönfläckiga paddan är den enda art som har en stor population och som länge har varit Sveriges största. Populationerna av övriga arter är små eller mycket små och enligt de senaste årens inventeringar tenderar de att minska i olika stor grad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_2&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss