Blekinge län Sammanfattande redogörelse. Statliga och kommunala intressen samt planeringsunderlag mars 2017

Enligt 3 kap 28 § PBL ska länsstyrelsen, som företrädare för staten, minst en gång under kommunfullmäktiges mandatperiod redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse. Denna rapport är en länsövergripande sammanfattande redogörelse för Blekinge län, som tar upp statliga intressen, övriga allmänna intressen, nationella och regionala mål, planer och program samt relevant planeringsunderlag som är gemensamma för hela länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_5&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss