Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2017

Skönjbara trender i resultaten från tidigare utförda undersökningar kan sägas ha kommit att infrias i BME 2017. Blekinge har tidigare ändå bedömts redovisa ett relativt stabilt och balanserat läge för länets bostadsmarknad i Övriga kommunen samtidigt som ett alltmer ökande behov av bostäder i tätorternas centrala delar och stads-kärnor varit tydligt märkbart. Men bedömningar hos länets kommuner har bara inom loppet av några år helt kommit att förändras.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_10&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss