11 garverimiljöer i Blekinge

Rapporten har tagits fram av Susann Johannisson och Lotta Lamke, bebyggelseantikvarier vid Kalmar läns museum, i samverkan med Länsstyrelsen i Blekinge. Rapporten avser att öka kunskapen kring Blekinges garverimiljöer, historiskt och idag, samt bedöma vilka kulturhistoriska värden som finns i dagens miljöer för att olika typer av förändrande åtgärder skall kunna avpassas till platsernas kulturmiljövärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Byggnadsvård
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_19&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss