Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2016

Från att ha varit en region med mycket små årliga variationer när det gäller befolkningssituation och bostadsmarknad har tydliga förändrings- och utvecklingstendenser kunnat iakttas i de senare årens bostadsmarknadsenkäter. Blekinge påverkas i hög grad av pågående händelser i landet. Migrationsfrågan har kommit att aktivera översyn av nationens boenderesurser i olika sammanhang och tidigare eftersatt bostadsproduktion har kommit att fokusera på uppgiften utifrån nya förutsättningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_7&context=28