Klimat- och Energistrategi för Blekinge – Åtgärder 2013-2016 med utblick till 2020

I Blekinge finns många aktörer som arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. För att stärka arbetet har vi gemensamt bildat Klimatsamverkan Blekinge, ett forum med representanter från näringsliv, organisationer och myndigheter. Med Klimatsamverkan Blekinge som plattform har vi utarbetat denna Klimat- och energistrategi med tydliga mål och åtgärder. Strategin är upplagd så att åtgärderna omspänner hela samhällets bredd. Oavsett vilken företeelse i samhället som man tittar på så finns det relevanta mål och åtgärder för att minska klimatpåverkan, genom att minska energianvändningen eller genom att ersätta fossila bränslen med förnybara.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_21&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss