Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2011

Under hösten 2010 och 2011 genomförde Länsstyrelsen i Blekinge sammanlagt 20 kiselalgsunder-sökningar (tre 2010 och sjutton 2011), vilka samtliga analyserades under 2011. Undersökningarna utfördes som en del av Länsstyrelsens regionala miljöövervakning inom delprogrammet Kiselalger i vattendrag, men också som en del av länets kalkeffektuppföljning (KEU) samt för att användas i ett utvecklingsprojekt inom miljömålsuppföljningen som leds av Länsstyrelsen i Blekinge.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_3&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss