Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Water management in Lithuania, Poland and Sweden - Comparisons of the EU Water Framework Directive in practice

Rapport på engelska med sammanfattning på svenska "Vattenförvaltning i Litauen, Polen och Sverige - praktisk tillämpning av ramdirektivet för vatten" Det övergripande syftet med denna studie var att jämföra vilka åtgärder som införs till följd av EU’s ramdirektiv för vatten (2000/60/EC). Studien ingår i MOMENT, ett EU-projekt med samarbetspartners i sju olika avrinningsområden som mynnar i Södra Östersjön. Rapporten ger också en översiktlig bild av vattenvårdsarbetet i Litauen, Polen och Sverige, något som är viktigt för att öka förståelsen och utbytet mellan projektdeltagarna. Avrinningsområdena som jämförs denna studie är Akmena-Dane River (Litauen), Bauda River (Polen) och Bräkneån (Sverige).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_8&context=28