Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys - naturolyckor

Utredning av risker för ras och skred, erosion och översvämning i Blekinge, samt hur riskerna förändras i framtida klimat. I utredningen identifieras vilken bebyggelse, vilka vägar, miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och vattenskyddsområden som ligger i riskområde för ras och skred, erosion eller översvämning. Utredningen är framtagen av Statens Geotekniska Institut.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_7&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss