Inventering av sikyngel i Blekinge skärgård 2011

Denna rapport är framtagen inom ramen för Länsstyrelsens projekt Fredade Lekområden vid Blekingekusten. Projektet syftar till att hitta viktiga lek- och uppväxtområden för abborre, gädda och sik, samt föreslå åtgärder för att skydda dessa områden. Andra delar av projektet omfattar inventeringar av yngel av abborre och gädda, samt intervjuundersökningar för att peka ut värdefulla områden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_11&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss