Dagfjärilar i Blekingska hagmarker - Inventering 2007-2009

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge Län inventerades 42 hagmarkslokaler i Blekinge år 2007-2009. Av dessa ligger 22 av lokalerna i Karlskrona kommun, 8 i Ronneby kommun, 5 i Karlshamns kommun, 4 i Olofströms kommun och 3 i Sölvesborgs kommun. Metoden som använts är den så kallade engelska metoden ”Pollard’s walk” som går ut på att en slinga följs i det aktuella området. Tidigare har 20 av de 42 lokalerna inventerats av Christer Bergendorff 1994. Vid en jämförelse mellan åren 1994 och 2008 går det inte att se någon tydlig skillnad beträffande antalet arter på dessa lokaler. Mellanårsvariation, tidpunkt, väder etc. gör det svårt att se trender i artantal mellan åren. Det går att se ett samband mellan bete, blomrikedom och artantal på lokalerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_22&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss