Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skräbeån 2009

Årligen bedrivs samordnad recipientkontroll i fem av Blekinges åar: Lyckebyån, Mörrumsån, Bräkneån, Skräbeån och Ronnebyån. Grunden för den samordnade recipientkontrollen är de krav som ställs på utövare av miljöfarlig verksamhet. Skräbeåns vattenvårdskommitté bildades 1996 och driver recipientkontrollen av Skräbeåns avrinningsområde. ALcontrol AB har anlitats för att utföra kontrollen. Denna rapport är en sammanfattnig av resultaten för 2009. Samordnad recipientkontroll ingår som ett delprogram inom Blekinges regionala miljöövervakning men bekostas helt av vattenvårdsorganisationernas medlemmar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__7&context=28