Miljötillståndet i Blekinge 2008. Uppföljning av de regionala miljömålen.

Rapporten beskriver miljötillståndet i Blekinge i förhållande till de 15 nationella miljökvalitetsmålen som gäller för Blekinge och länets 64 delmål. Rapporten innehåller också exempel på vad som görs internationellt, nationellt och i Blekinge för att vi ska nå miljömålen och några vardagstips vad var och en av oss kan göra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_6&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss