Miljötillståndet i Blekinge 2008. Uppföljning av de regionala miljömålen.

Rapporten beskriver miljötillståndet i Blekinge i förhållande till de 15 nationella miljökvalitetsmålen som gäller för Blekinge och länets 64 delmål. Rapporten innehåller också exempel på vad som görs internationellt, nationellt och i Blekinge för att vi ska nå miljömålen och några vardagstips vad var och en av oss kan göra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_6&context=28