Bottenfauna i Landabäcken vid Tombäck, kiselalger i Mörrumsån vid Persa kvarn 2009

Calluna har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfört bottenfaunaprovtagning i Landabäcken vid Tombäck, nära gränsen mot Kalmar län och kiselalgsprovtagning vid Persa Kvarn i Mörrumsån, strax norr om Mörrum. Syftet har varit inventering av arter och bedömning av faunans/algsamhällets naturvärde och även bedömning enligt Naturvårdsverkets nya och gamla (för bottenfauna) bedömningsgrunder (2007:4 samt rapport 4913). Landabäcken, som nedströms byter namn till Brömsebäcken, torkar ut under sommaren och är enligt uppgift torr flera månader varje år. Detta har mycket stor påverkan på bottenfaunan. Faunan är artfattig och domineras av tåliga arter som antingen kan översomra i ett fuktigt bottensubstrat eller snabbt återkolonisera vattendraget under våren.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_19&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss