Trollsländsinventering 2008 - Inventering av skyddsvärda samt Natura 2000-områden i Blekinge

Inventering utfördes vid Siesjön, Mörrumsån, tre sträckor vid Bräkneån (+Äskan), Nässjön, Blanksjön, Vambåsa norra, Lyckebyån, Färskesjön samt Slättamossen. Syftet var dels att samla in underlag för eventuella skydd av områden, dels att utföra basinventering av tre Natura 2000- områden (Vambåsa norra, Siesjö samt Sjöarp/Nässjön ) som rapporterats hysa citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis. Den aktuella arten påträffades vid samtliga tre undersökta Natura2000 områden, dock endast i gott antal vid Siesjön. Vid den övriga inventeringen påträffades spetsfläckad trollslända Libellua fulva vid Lyckebyån samt vid två av sträckorna vid Bräkneån (inklusive Äskan). Arten är mycket ovanlig i Sverige och rödlistad som VU.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_34&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss