Källfördelning- kväve och fosfor

Länsstyrelsen har gett i uppdrag till ALcontrol att göra en modellberäkning av vilka källor som bidrar till tillförsel av kväve och fosfor till Blekingekusten. Källfördelningsmodellen ger i grova drag en bild av vilka källor till kväve och fosfor som finns inom olika avrinningsområden i Blekinge län. Totalt 37 avrinnings- och kustområden ingår samt Öarna i havet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_4&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss