Flodpärlmusslan i Blekinge - Undersökning av genetisk populationsstruktur

Som ett led i arbetet med att bevara flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera i Blekinge gjordes en undersökning av den genetiska strukturen i populationer från Nättrabyån, Mieån, Silletorpsån och Bräkneån. Den genetiska variationen i populationerna är stor och populationerna är relativt sett ganska olika. För att bevara flodpärlmusslan i Blekinge behövs olika åtgärder. Som första åtgärd behöver man säkerställa miljön i Silletorpsån och Bräkneån för att få livskraftiga stammar. Inga riktigt små musslor hittades i dessa vattendrag och det kan tyda på att rekryteringen inte fungerar tillfredsställande. Studier har visat att igenslamning är ett stort problem och åtgärder för att förbättra bottnarna krävs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_8&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss