Den sociala barn- och ungdomsvården 2006-2007 i Blekinge län

På regeringens uppdrag till länsstyrelserna har en omfattande tillsyn av den sociala barn- och ungdomsvården genomförts under 2006 och 2007. Tonvikten har legat på insatsernas säkerhet och kvalitet, likaså rättssäkerheten. I rapporten har samtliga tillsyner som gjorts i länet utifrån uppdraget, kartläggningar, kommunernas vidtagna åtgärder och tillsynseffekter sammanställts. Syftet med rapporten är att ge en samlad bild av den sociala barn- och ungdomsvården i Blekinge.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_16&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss