Bottenfauna i Bräkneån, Lyckebyån och i Färskesjön 2008

Calluna har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge genomfört bottenfaunaprovtagning i Bräkneån, Lyckebyån och i Färskesjön. Ingen av lokalerna är provtagen sedan tidigare, men det finns bottenfaunaundersökningar från närområdet i vattendragen och vi har där jämfört resultaten med tidigare undersökningar. Syftet har varit inventering av arter och bedömning avfaunans naturvärde och även bedömning enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Vi har använt både nya och gamla bedömningsgrunder för att jämföra utfallet. I vattendragen och i Färskesjöns litoral har vi provtagit enligt Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning, M42 med oberoende urval. I Färskesjön har vi tagit prover i profundal och sublitoral med ekmanhuggare enligt Handbok för miljöövervakning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_33&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss