Aktuella vädervarningar i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Förslag på åtgärder för att nå miljömålen i Blekinge län.

Rapporten är en del av Länsstyrelsernas uppdrag att regionalt verka för att de nationella miljökvalitetsmålen och de regionaliserade delmålen uppnås. Länsstyrelsen beslutade den 20 juni 2005 om de åtgärder som "ägs" av länsstyrelsen. Övriga förslag ska ses som rekommendationer till övriga aktörer i länet. Dokumentet är inte heltäckande, utan syftet har varit att förse myndigheter, företag och organisationer med en lista på åtgärder som bedöms vara angelägna. Åtgärdsförslag har tagits fram för fyra områden som bedöms vara mest angelägna för Blekinge: markanvändningen, energi transporter, vattenkvalitet och jordbrukets miljöpåverkan. Dokumentet innehåller även (så långt det bedömts vara möjligt) tidplan, målgrupper och aktörer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__1&context=28

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss