Landshövdingens agenda

Följ Sten Nordins arbete på Twitterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sten Nordin

Här följer ett urval av händelser från landshövding Sten Nordins agenda.

Vecka 13

Under den pågående pandemin har landshövdingen avlyst alla externa engagemang.

Förutom att leda det interna arbetet deltar landshövdingen - alltid per länk - i samverkanskonferenser med regeringen, övriga län och andra myndigheter.

Landshövdingen leder även länsstyrelsens samverkanskonferenser med ledningarna för regionen, kommunerna, BTH och näringslivet med flera.

Landshövdingen är hela tiden nära underrättad om det aktuella läget nationellt och i Blekinge.Kontakt