Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, undersökningar och utredningar.

Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling och avropar från de statliga ramavtalen. Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster.

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.

Konkurrensverkets webbplatslänk till annan webbplats

Pågående upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar annonseras via Visma/OPIClänk till annan webbplats

Du kan behöva göra en verifiering för att få se aktuella upphandlingar. Verifieringen görs för att systemet inte ska genomsökas av automatiserad programvara (så kallade robotar). Bilden tolkas enkelt av människor men inte av automatiserad programvara.

Kontakt