Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen får efter ansökan från myndigheter, kommuner eller enskilda personer meddela föreskrifter för sjötrafiken på vattenområden inom länet. Sådana föreskrifter kan vara:

  1. fartbegränsningar
  2. förbud mot ankring
  3. begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling, vattenskidåkning etc
  4. andra begränsningar som behövs från miljösynpunkt, säkerhetsskäl eller liknande

Permanenta sjötrafikföreskrifter i Blekinge:

Grundföreskrift
Ändringar i grundföreskriften

Senaste föreskriften

10 mars 2020: 10FS 2020:3 Länsstyrelsen Blekinges lokala sjötrafikföreskrifter om förbud mot ankring i Hälleviksbukten och Nogersund-Hanö i Sölvesborgs kommunPDF

3 december 2019: 10FS 2019:19 Länsstyrelsen Blekinges tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter om avlysning av vatten under genomförande av Swimrun 2XU Island Challange i Karlshamns kommunPDF

17 maj 2019: 10FS 2019:9 Länsstyrelsens i Blekinge län tillfälliga lokala sjötrafikföreskrifter för avlysning av vatten under genomförande av swimrun 2XU Island Challange i Karlshamns kommunPDF

13 maj 2019: 10 FS 2019:7 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge länPDF

13 maj 2019: 10 FS 2019:6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområden för användning av vattenskoter i Blekinge länPDF

19 juli 2018: 10 FS 2018-18 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommunPDF

29 juni 2018: 10FS 2018:14 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om ankringsförbud inom vattenområde i Karlshamns kommunPDF

5 april 2018: 10 FS 2018:9 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Vämöviken, Karlskrona kommun (PDF)PDF

10 juli 2017: 10 FS 2017:18 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att nyttja del av vattenområde vid Långö i Karlskrona kommun (PDF)PDF

29 juni 2017: 10 FS 2017:17 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun, samt dispens från permanenta sjötrafikföreskrifter om förbud mot trafik med segelbåt/segelbräda vid Stumholmen (PDF)PDF

10 FS 2006:2 Fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona kommun

10 FS 2007:38 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om vattenområden för användning av vattenskoter i Blekinge län

10 FS 2010:36
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om begränsning av farleden vid Hasslöbron i Karlskrona kommun

10 FS 2012:20
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Kungsbron, Karlskrona kommun

10 FS 2012:28
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning av del av Stumholmsbadet, Karlskrona kommun

10 FS 2013:1
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2014:4
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrift om begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2014:7
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken inom vissa vattenområden i Blekinge län

10 FS 2015:3 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun

10 FS 2015:3 kartbilaga

10 FS 2015:4 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

10 FS 2015:4 kartbilaga

10 FS 2015:6 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om ankringsförbud i Karlshamns kommun

10 FS 2015:6 kartbilaga

10 FS 2015:7 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun

10 FS 2015:7 kartbilaga

10 FS 2015:10 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde i Karlskrona kommun

10 FS 2015:11 Länsstyrelsens i Blekinge län permanenta föreskrifter om fartbegränsning för sjötrafiken i Sölvesborgsviken, Sölvesborgs kommun

10 FS 2015:11 kartbilaga


10 FS 2015:16 Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om avlysning av vattenområde, Karlshamns kommun .


10 FS 2015:20 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja vattenområde vid Borgmästarfjärden, samt dispens från gällande bestämmelser om förbud mot trafik med segelbåt vid Stumholmens badplats, Karlskrona kommun.

Kartbilaga till 2015:20.

10 FS 2016:3 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun

10 FS 2016:3 Kartbilaga

10 FS 2016:6 Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillfällig begränsning i rätten att utnyttja del av vattenområde i Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun - Har upphört

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Blekinges författningssamling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10FS 2020:01 Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för del av fastigheten Hallarum 5:11 i Karlskrona kommun.pdf 2.3 MB 2020-01-30 15.52
10FS 2020:2 Länsstyrelsen i Blekinge län förordnande om upphävande av strandskydd för fastigheten Senoren 3:16 i Karlskrona kommun, Blekinge län.pdf 388.5 kB 2020-03-09 15.03
10FS 2020:3 Länsstyrelsen Blekinges lokala sjötrafikföreskrifter om förbud mot ankring i Hälleviksbukten och Nogersund-Hanö i Sölvesborgs kommun.pdf 273.8 kB 2020-03-11 13.34
10FS 2020:4 Länsstyrelsen Blekinges sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar i Blekinge län med vissa lokala trafikföreskrifter och föreskrifter om bärighetsklasser.pdf 1002.6 kB 2020-03-30 15.23
10FS 2020:5 Länsstyrelsen Blekinges föreskrift om avlysning av del av Mörrumsån i Karlshamns kommun.pdf 592.1 kB 2020-04-15 10.46
10FS 2020:6 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud.pdf 107.9 kB 2020-04-17 11.48
29-04-2020 Beslut om upphävande av eldningsförbud.pdf 191.5 kB 2020-04-29 14.22
10FS 2020:7 Länsstyrelsen i Blekinge län upphäver strandskyddet för del av fastighet Tjurkö 2:55 i Karlskrona kommun.pdf 1.1 MB 2020-05-13 11.39
10FS 2020:8 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud.pdf 110.5 kB 2020-05-29 14.09
06-09-2020 Beslut om upphävande av eldningsförbud.pdf 44.4 kB 2020-06-08 15.47
10FS 2020:9 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrift om eldningsförbud.pdf 106.3 kB 2020-06-12 12.41
06-12-2020 Beslut om eldningsförbud.pdf 43.7 kB 2020-06-12 13.02
10FS 2020:10 Länsstyrelsen i Blekinge läns föreskrifter i beslut om komplettering av ordningsföreskrifterna för naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun.pdf 164.7 kB 2020-06-29 10.17
10 FS 2020:11 Föreskrift jakttider 20-21(14789987).pdf 96.1 kB 2020-08-05 08.36
02-09-20 Beslut om upphävande av eldningsförbud.pdf 197.9 kB 2020-09-02 08.58

Kontakt