Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Remiss om utvidgning av naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun

Hälsa med armbågen

Länsstyrelsen önskar synpunkter på förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Hanö, Sölvesborgs kommun.

Förslag till beslut

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till utvidgning av naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun. Utvidgningen omfattar ett litet område, ungefär en halv hektar, inom Naturvårdsverkets fastighet Hanö 1:121, och görs för att hela Naturvårdsverkets fastighet ska ingå i naturreservatet. Inga ändringar görs vad gäller syfte, föreskrifter, mm för naturreservatet.

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom de utvidgade delarna av naturreservatet.

Remiss: Beslut om utvidgning av naturreservatet Hanö i Sölvesborgs kommun Pdf, 1.3 MB.

Lämna synpunkter

Synpunkter på remissen kan lämnas till länsstyrelsen antingen via mejl eller via brev senast den 1 mars 2024.

Lämna in ditt yttrande

Skicka in ditt yttrande via e-post till

blekinge@lansstyrelsen.se

eller via brev till

Länsstyrelsen Blekinge
371 38 Karlskrona

Märk ditt mejl eller brev med diarienummer: 511-318-2024

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att alla har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. Mer information kring vårt diarium och allmänna handlingar hittar du på:

Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss