Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om naturreservat Mörrumsån Angölsmåla Olofströms kommun

Liggande logga

Vi tar emot synpunkter på vårt förslag till beslut om

naturreservat Mörrumsån Angölsmåla, Olofströms kommun

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservat Mörrumsån Angölsmåla i Olofströms kommun. Förslaget har skickats på remiss till sakägare och andra intressenter. Förslaget hålls även tillgängligt på länsstyrelsens diarium (telefon 010-2240000, e-post blekinge@lansstyrelsen.se).

Beslut om bildande av naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla i Olofströms kommun, inklusive bilagor Pdf, 2.4 MB.

Skötselplan för naturreservatet Mörrumsån Angölsmåla i Olofströms kommun Pdf, 27.6 MB.

Lämna synpunkter

Skicka in dina synpunkter senast den 24 november 2023 med e-post till

blekinge@lansstyrelsen.se

eller via brev till

Länsstyrelsen Blekinge
371 86 Karlskrona

Märk ditt mejl eller brev med diarienummer: 511-2835-2018.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att alla har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. Mer information kring vårt diarium och allmänna handlingar hittar du på:

Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss