Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Remiss om ändring av skötselplan för naturreservatet Käringahejan

Hälsa med armbågen

Vi har tagit fram förslag till beslut om ändring av skötselplan för naturreservatet Käringahejan i Karlshamns och Olofströms kommuner. Synpunkter på förslaget skickas till Länsstyrelsen Blekinge.

Synpunkter på förslaget skickas till Länsstyrelsen Blekinge via e-post eller brev och ska ha inkommit till oss senast den 16 juni 2023.

blekinge@lansstyrelsen.se

eller via brev till

Länsstyrelsen Blekinge län
371 86 Karlskrona.

Ange diarienummer 511-2400-2023

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30