Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Remiss om utvidgning av naturreservatet Älmteryd i Karlskrona kommun

Hälsa med armbågen

Länsstyrelsen önskar synpunkter på förslag till beslut om utvidgning av naturreservatet Älmteryd, Karlskrona kommun.

Förslag till beslut

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut och skötselplan för en utvidgning och ändring av naturreservatet Älmteryd i Karlskrona kommun.

Ta del av remissen och bilagorna i sin helhet Pdf, 16.5 MB.

Lämna synpunkter

Synpunkter på remissen ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 9 juni 2023.

Skicka in ditt yttrande via e-post till blekinge@lansstyrelsen.se

eller via brev till

Länsstyrelsen Blekinge
371 38 Karlskrona

Märk ditt mejl eller brev med diarienummer: 511-4211-2022.

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att alla har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. Mer information kring vårt diarium och allmänna handlingar hittar du på:

Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt