Risk för gräsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning

Hälsa med armbågen

Vi tar emot synpunkter på vårt förslag till beslut om biotopskyddsområde för Mörrumsåns mynning i Karlshamns kommun.

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning som är beläget ungefär 650 meter söder om Elleholms kyrka i Karlshamn kommun.

Biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning tillhör kategorin "Mynningsområden vid havskust" och omfattar 28 hektar.

Förslag till beslut om bildande av biotopskyddsområdet Mörrumsåns mynning Pdf, 5.2 MB.

Som sakägare eller berörd på annat sätt har du möjlighet att yttra dig över förslaget. Yttrandet ska ha inkommit till oss senast den 17 april 2023.

Lämna in ditt yttrande

Skicka in eventuella synpunkter eller förslag på kompletteringar till remissen senast den 17 april via e-post till

blekinge@lansstyrelsen.se

eller via brev till

Länsstyrelsen Blekinge
371 38 Karlskrona

Märk ditt mejl eller brev med diarienummer: 511-5141-2021 (Mörrumsåns mynning).

Dina synpunkter blir en allmän handling

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att alla har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. Mer information kring vårt diarium och allmänna handlingar hittar du på:

Diarium och allmänna handlingar Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt